Ömür böyü...

Bügünlərdə Azərbaycan ən böyük reklam şirkətlərindən biri hətta birincisi olan McCann Eriksonun kreativ direktorunun vefatı məni çox sarsıtdı… Görəsən həyat bu qədər dəhşətlidir, görəsən insan ömrü bu qədərmi qısadır, görəsən ölümün yaşı bu qədərmi cavandır…

Mən Elmarla tanışlığım Embawood-a təzə işlədiyim vaxtlar oldu. Çəkdiyimiz ilk reklam filmlərindən biri onunla oldu və mən bügün Elmarın yaratdığı sloqanı beynimdən çıxara bilmirəm: “ömür boyü” deyirdi Elmar.

Həyatda olan dəyərlərin dəyişməz olduğunu, hər birimizin bu dünyada qonaq olsaqda yaratdığımız təsüratlar daimi olduğunu deyirdi. Mən əminəm ki, Elmar kimi istedadlı gənclərimizin gördüyü işlər bizim yaddışımızda ömür böyü qalacaq, biz səni unutmayacağıq.

Allah sənə rəhmət eləsin!