Monthly Archives May 2012

İstənilən biznesin əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Mənfəət əldə etmək üçün müxtəlif alətlər mövcuddur, məsələn xərcləri azaltmaq, qiyməti qaldırmaq, əlavə xidmətlər yaradıb məhsulu bezəmək və s. və ilaxir. Lakin bütün bu addımların başında duran birinci alət satışları artırmaqdır.

May ayının 13-ə İB Clubun təşkilatı ilə görüş keçiriləcək. Mən bu görüşdə iş fəaliyyətimdə mənə kömək edən 10 vacib prinsip barədə söhbət açacam. Daha konkret desək

Biznesdə sahibkarları və onların menecerlərini əhatə edən bir neçə vacib və daimi anlayışlar var: məhsul, müştəri, rəqiblər… Çoxları rəqiblər dedikdə bu sözə neqativ yanaşaraq “rəqib” məfhumunu hardasa “düşmən” sözünə sinonim edir.

Reklam şirkətləri ilə işin təşkilindən danışmazdan əvvəl qeyd etmək vacibdir ki, şirkətlər reklamın istehlak səviyyəsinə görə şərti olaraq 3 qrupa bölünməlidirlər: iri şirkətlər (transmili və liderlər), orta və kiçik şirkətlər. Böyük şirkətlərlə reklam aqentliklərinin əməkdaşlığının xarakteri məlum səbəblərə görə orta və kiçik biznesdən xeyli fərqlənir. İri şirkətlərdə adətən illik marketinq büdcələri olur və bütün reklam aktivliyi layihələr şəklində əvvəlcədən planlaşdırılır. Konkret yazıda biz orta və kiçik şirkətlərinin reklam aqentlikləri ilə iş prinsipindən danışacağıq.

12
Close