Monthly Archives Noyabr 2012

Çox zamanlar dostlarla söhbətlərimiz zamanı “şərikli”, müştərək işlərin problemli olması barədə müzakirələr edirik. “Ay nə bilim şərikli iş görmək çətindir, şərik adamı aldadır, şərik yaxşı olsaydı… və s.”. Azərbaycanda belə bir steriotip var kı, şərikli biznes qurmaq təhlükəlidir. Kimlər belə düşünür?

Marketinq AİR növbəti təlimində biz brend arxitekturalar haqqında olan biliklərimizi bölüşəcəyik (marketinq havası dəyişir?!). Brendinqdən danışdıqda praktik səviyyədə ilk ağla gələn məsələlərdən biridə şirkətlərdə brend arxitekturanın düzgün qurulmasıdır. Brend arxitektura dediyimiz zaman biz şirkətin istehsal etdiyi məhsulları müştərilərə hansı brend adla çatdırdığını başa düşürük. Azərbaycan şirkətlərində bügün bu istiqamət böyük praktiki əhəmiyyət daşıyır. Daha konkret desək:

Mən sabahdan Moksvada ənənəvi mebel sərgisində iştirak edəcəm. Əlslində bu sərginin Crokus Expodan fərqləndirən əsas göstəricilər, daha çox ticari olmasıdır. Sərgi post-sovet ölkələrində ən məhşur mebel sərgisidir. Əlbətdə ki Salony və ya Koln sərgisindən fərqlənir, lakin bazarda olan ticari trendlər məhz bu sərgidə meydana çıxır. Artıq 5-ci ildir ki, bu sərgidə iştirak edirəm və hesab edirəm ki, bu ildə çox aktual olacaq. Sərgidə qarşıma bir sıra hədəflər qoymuşam:

Keçən yazılarımızda strateji planlama dövrünün bitdiyi demişdik, təbii ki bu fikir heç bir şəkildə plansız fəaliyyət göstərmək mümkün olduğunun mənasına gəlmir. Bəzən gündəlik iş həyatında şirkətlərin qoyduqları hədəflərin tez-tez dəyişdiyinin şahidi oluruq. Bunun obyektiv səbəbi əlbətdəki biznes mühitinin qeyri-stabil olması olsada, subyektiv səbəb sahibkarın və ya menecerlərin zəif iradəsidir.

12
Close