Monthly Archives İyun 2013

Bu yaxınlar İstanbulda olduğum tədbirlərin birində R. Erdoğanın çıxışına canlı şəkildə “şahidi” oldum. Suuuper… belə gözəl inandırma qabiliyyəti, belə səlist nitq, belə düzgün nəfəslə oynamaq… bir sözlə mükəmməl. Mən bugün Sizinlə bu mükəmməliyin arxasında duran “əlçatmaz” sadəlik barədə söhbət edəcəm. Necə olur ki, Erdoğan belə gözəl natiqlik qabiliyyətinə malik olaraq, publikanı inandıra bilir?!

Söhbət əlbətdə Bakıda açılan hansısa yeni xidmət və ya plastik əməliyyatlar edəcək klinikadan getməyəcək. Biz bu yazıda Sizinlə biznesdə, şəxsi işlərdə və ümumiyyətlə hər şeydə bizim üçün lazım olan vacib bir məsələ – digərlərinin əliylə hədəfə çatmaq yollarından söhbət edəcəyik.

Bugün Embawood-un Masallı fabrikinə getmişdim. Fabrikin post-sovet ölkələrinin ən böyük mebel kompleksi, innovativ avandanlıqlar, yüksək səviyyəli kadrları və s. məsələlərlə paralel Masallı Fabriki Azərbaycan ən böyük şirkətlərinindən olan Embawood ilk yaranma nöqtəsidir. Məhz bu şəhərdə, məhz bu fabrikdə şirkət 6 nəfər işçi ilə fəaliyyət başlamış və bugün dünyanın 10-an çox ölkəsinə Azərbaycan mebeli ixrac edir.

Bilirsiniz ki, biz yayda Milli Marketing Forumunun davamı olaraq “Marketing Dağa qalxır” kreativ konsepsiyası ilə əyləncəli-işgüzar görüş keçirəcəyik. Tədbirimizin Qubada son dərəcə rahat və gözəl təbiiyəti olan istirahət güşəsində olacaq. Görüşümüzün formatı barədə mən keçən dəfələrdə Sizinlə söhbət etmişdim. Bu yazıda mən Qubada iştirakçılarla bölüşəcəyim mövzusunun subtiterlərini vermək istəyirəm.

Çox zaman bizim gənc marketoloq olmaq istəyən dostlarımız və bəzi nəzəriyyəçilər “strategiya” sözünü çox sevirlər. Onlara elə gəlir ki, strategiya sözünü nə qədər çox işlətsələr… onların (dostlarımızın) işinin faydası bir o qədər yaxşı, yüksək görünəcək. Belə adamlara şirkətlərdə – strateji adam, stratejist deyirlər. Əziz oxucu Sizlərin qarşınızda tam məsuliyyətlə deyirəm kiiii…

STRATEQİYA İLƏ MƏŞĞUL OLAN İŞÇİLƏRİN FAYDASI YOXDUR…

Dünən 28 Cinemada maraqlı bir kinoya baxdım – Kadrlar. Filmin gedişatı, 1,5 saat ərzində verdiyi həzz əlbətdə çox yaxşı edi, lakin mən Sizinlə bugün filmin əsas sujet xəttini təşkil edən Google şirkəti haqqında danışacam. Daha doğrusu söhbət bu şirkətin simasında kadrlara, HR brendinqə verilən dəyərdən gedəcək.

Brendinq fəaliyyətinin ən rahat metofora ediləcək obyekti insandır. Hər bir mərhələsi ilə brendlər insalara bənzəyir. Yaranması prosesində başlayaraq, yaşamasına qədər. Fəaliyyət göstərmısindən başlayaraq, yox olmasına qədər. Sizə bir neçə nümunə verim. Razılaşacaqsınız.

Bugünlərdə hamılıqla 4-cü hakimiyyətin hansı istiqamətdə inkişaf etdiyini görürük. Mətbuat öz hakimiyyətini saxlayır, hətta nəyin ki saxlayır inkişaf etdirir. Amma bu bizim başa düşdüyümüz mətbuat kimi deyil, artıq yeni medya adlandırılan sosial şəbəkələrin əlindədir. Mən bugün Sizinlə dünyada əsl hakimiyyətə çevrilən Twitter barədə yazacam.

Arzu edirəm ki, yeni bir dünya güdrətli türk dövlətləri tərəfindən qurulsun – 11-ci türk dilli olimpiyadaya həsr edilir!

Bugün dostlarımızdan biri məni İstanbulda türk dilli olimpiyadanın finalına dəvət etmişdi. Mən daha əvvəl bu olimpiyada haqqında məlumatım çox az edi. Sonradan məlum oldu ki, bu türk dilində keçirilən saycı 11-ci belə bir təşkilatdır. Sizə səmimi deyim… sözün əsl mənasında mükəmməl bir təşkilatçılıqla qarşılaşdım. Amma vacib olan tədbirin təşkilatçılığı deyildi.

Bugün başıma maraqlı bir hadisə gəlib. Qismən mənə aid mağazaların birində müştəri ilə kiçik bir dioloqum oldu və başa düşdüm ki, satıcının “çox bilmişdiyi” biznesə necə zərbə vura bilər.

Əgər Siz gördüyünüz işlərdən həzz almırsınızsa…

Əgər Siz nesə etdiyiniz zaman sevinmirsinizsə…

Əgər Siz etdikləriniz barədə ətrafdakılara “car” yaymırsınızsa…

Əgər Siz etdiklərinizə görə az qazandığınızı hiss edirsinizsə…

Əgər Siz “filankəslər, filan şeyləri edir” mən burda yatıram deyirsinizə…

Əgər Siz işdə ürəyiniz darıxırsa və iş vaxtın bitməsini gözləyirsinizsə…

Əgər gördüyünüz biznes Sizi əsir alıbsa…

Əgər Siz işi deyil, iş Sizi tutursa… demıli Sizin işlərdə

PROBLEM VAAAAR….

12
Close