Monthly Archives Sentyabr 2015

Hamı, Böhran dövründə nə etməyin daha vacib olması barədə danışır. İşlər necə olacaq? İkinci devalvasiyadan sonra nə baş verər? Bu bazarda nesə etməyə dəyərmi və s. Bugün yaxında tanış olduğum (təhcizatçı – alıcı münasibətlərimiz var) biri ilə söhbət edirdik, aşıq gördüyünü çalar və təbii olaraq bizdə mebeldən, mebel bazarından danışdıq. Danışıq zamanı, çoxlarınızın bildiyi, amma böhran dövrü üçün son dərəcə ibratamiz hesab etdiyimiz anekdot yadımıza düşdü. İstəyirəm, bloqumuzun oxucularına bunu danışam.

Bir şey müşahidə edirəm – Biz hər zaman qonşu evini, öz evimizdən daha gözəl (oxu böyük, yaxşı, işıqlı və s.) hesab edirik. Bizə hər zaman, elə gəlir ki, bizim vətənimizdə vəziyyət pisdir, bizə hər zaman elə gəlir, Azərbaycanda Vergi dərəcələri çoxdur, biz əminik ki, bizim Gömrük biznesi məhv edir, biz öz polislərimizə “qan-içən” kimi baxırıq, bizdə olan təhsilə gülürük, biz öz dilimizdə danışmaq (oxumaq) istəmirik və s. Əziz oxucu, biz öz vətənimizlə fəxr etmirik!!! Bu bizim böyük problemimizdir, bilirsiz niyə?!

Əziz oxucu, mən qısa fikirlərimi daim Twitter vasitəsi ilə Sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Bilirəm ki, bu yazıları bloqumuzun dəyərli oxucuları tam izləyə bilmir. Buna görə də istəyirəm 2015-ci il ərzində dərc etdirdiyim “seçmə” yazıları Sizinlə paylaşım.

Əlbəttə, son vaxtlar cəmiyyətimizdə yalan danışmaq adiləşməkdədir. Bu son dərəcə pisdir, çünki dünyada olan ən böyük gunahlar məhz kiçik yalanlardan başlayır. Biz bu yazıda Sizlərə ətrafımızda olan çox saylı yalan, böhtan, şər tipli məsələlərdən deyil bu yalanların xoşbəxtçilik üçün nə qədər zərər olduğundan danışmaq istəyirik. 

Əziz oxucu, kompyuter qarşısında oturub Sizinlə söhbət etmək istəyirdim. Mövzunu düşünə-düşünə gün ərzində etdiklərimi düşünməyə başladım. Düşündüm bəlkə, bügün başıma gələnlər barədə danışım. Maraqlı olsa oxuyun, yaxşı?

Böhran dövründə bazar konyukturu və biznes aparma şərtləri çox fərqli istiqamətlərdə dəyişir. Bugün biznes aparma keçmiş 2010-2014-cü ildə olan prinsiplərlə deyil, yeni istiqamətləri tələb edir. Mən bu yazıda böhran dövründə bazarda olan rəqabət mühiti və ya şirkətlərin atılması vacib olan bəzi addımlar barədə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, real biznes üçün maraqlı ola bilər.

Bloqumuzun dəyərli oxucuları bilir ki, biz daha əvvəl real biznes proseslərə daha düzgün təsvir etmək üçün, ölkədə öz başımıza gələn bəzi epizodları bir-başa olaraq bloq-postlarımızda nəşr edirik. Uşaq vaxtı, şahmatla aktiv məşğul olduğum vaxtlar müəllimlərimiz bizə bir sadə məntiqi izah etmişdi... - etdiyiniz hər bir addımı təhlil edin və nəticələr çıxarın. Əgər icazə versəniz bu bloq postumuz qarşılamdığımız epizodlardan sonra…

Mənim üçün müəllim yalnız peşə deyil, müəllim dəyərdir, öyrədəndir. Mənim üçün şagird yalnız dəyər alan deyil, şagird bizim gələcəyimiz, ümidimizdir. Mənim üçün məktəb yalnız savad alınan yer deyil, mənim üçün məktəb bizə həyat pəncərəsi açan, bizim gələcəmizin yarandığı yerdir və əlbəttə ki, sabah ki, gün adi gün deyil. Sabah, sentyabr 15 son dərəcə fərqli, son dərəcə əhəmiyyətli gündür. 2015-ci ilin sentyabr ayının 15, mənim üçün daha özəldir. Bilirsiz niyə?

Əziz oxucu, bu yazıda doğma vətənimizdə məni çox düşündürən bəzi suallar və bu suallara mənim, İlkin Manafovun nəzər nöqtəsini Sizlərlə bölüşəcəm. Azərbaycanımız son vaxtlar son dərəcə maraqlı və təəcübləndirici bir neçə tendensiyalar yaranıb bu tendensiyalara fikirlərimi paylaşıram.

Əziz oxucu, bilirsiniz ki, bu bloq bizim birlikdə hazırladığımız bloqdur və mən hər şeyi ilk əvvəl səninlə Sizinlə məsləhətləşirəm. Qurban olduğumuzdan gizlin deyil, Sizdən nə gizlin… mən bloqumuzun dizaynını və ümumi tərtibatını dəyişmək istəyirəm. Bilirsiz niyə?!

Bugün iqtisadi nəzəriyyənin necə vacib və gündəlik həyatımıza faydalı olduğunun bir daha şahidi oldum. Düşünürəm ki, hər bir marketoloqun bilməsi vacib olan bir neçə iqtisadi cəriyan və ya istiqamətlər var. İstəyirəm bu barədə Sizinlə səmimiyyət edəm.

Bloqumuzun oxucuları, bizə e-mail vasitəsi ilə çoxlu suallar verirlər. İlk əvvəl deməliyəm ki, Sizin suallarınızın hər birini diqqətlə oxuyuram, cavabını bildiyim və ya düzgün hesab etdiyim suallara bir-başa cavab versəmdə, bəzi sualların cavabını bilmirəm və təbii olaraq cavab vermirəm. Çox verilən suallar üçün isə, ayrıca bloq yazıram. Bu bloq postda mən – “0”dan biznes qurmaq üçün nə etmək lazımdır və ya sıfırdan biznesi necə qururlar suallına cavab verəcəm.

12
Close