Azərbaycan iqtisadiyyatına necə işçilər lazımdır?

Müasir Azərbaycan biznesi artıq hər keçən öz inkişafının müxtəlif formalarına keçir. Başqa sözlə desək, əgər əvvəllər ölkəmizə ticari zəkalı insanlar çox vacib idisə, bugün artıq bizə lazım olanlar, daha fərqli bilikləri malik olmalıdırlar. Biznes blogda, biz ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün lazım olan, orta sinif ixtisaslı kadrlar barədə fikirlərimizi bildirmişik. Bugün Azərbaycanımıza necə kadrlar lazımdır?

Müasir təhsil peşə biliklərinin üzərində inkişaf etməlidir. Bu bizə çox vacibdir ki, çünki biznesi güclü edən yalnız düşüncə verən insanlar deyil, həmçinin icraçılar lazımdır. İcraçılar biznesdə orta sinif menecerlərdir. Peşə təhsili Azərbaycanda ən vacib istiqamətlərinin başında durur.

Azərbaycanda biznes funksiyaları yerinə yetirəcək ixtisaslı kadrlarımız yox səviyyəsindədir. İnkişaf təhsildən başlayır və əgər biz rəqabətdavamlı bizneslər qurmaq istəyiriksə kadr hazırlığı əsas isitiqamətlərimizdən olmalıdır.

ƏLAVƏ OXUMAQ ÜÇÜN: