Düzgünlük biznesdə vacibdir?

Çox zaman, biznes adamları Azərbaycanımızda sözün düzgün olmayan və ya tez-tez yalan danışan adamlar kimi xarakterizə edirlər. Əlbəttə ki, bunun bir neçə subyektiv, ölkəmiz üçün xarakterik olan səbəbləri var. Biz 70 il ərzində, Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz zaman, biznesə müftəkirlik kimi baxırdıq. Bu Sovet psixoloqiyası hələdə bizdə qalmaqdadır. Həmçinin bazar iqtisadiyyatının ilk dövrlərində həqiqətəndə ölkədə çox saylı spikulyativ əməllər baş vermişdir. Bəs bugün? Bugün biznes adamının əsas silahı nədir?

Videoda ətraflı deyildiyi kimi, müasir biznesdə sahibkar daim düz olmalıdır. Yalnız belə olduğu zaman biznes uzunömürlü rəqabətqabiliyyətli ola bilər. Biznes digər peşələrlə müqayisədə ətraf mühitdən çox asılıdır və onun (biznesin) talehi bir-başa olaraq müştərilərdən asılıdır. Müştəri cazandırdığı biznes bazarda olmur.

Dünyanın ən böyük şirkətlərinin inkişaf tarixinə baxsaq aydın şəkildə görərik ki, biznesdə olan butün iştirakçılar – müştəri dəyər zəncidi ümumi prosesdə mənfəətli olduğu zaman həqiqi biznesdə söhbət gedə bilər. Biznes Win-Win gözlənildikdə uğurlu – güclü olur.

ƏTRAFLI OXUMAQ ÜÇÜN: