Bayram

Bayramlar bizim işə motivasiyamızı artırır. Bilirsiniz ki, biznesdə ən vacib amil həvəs və ruhdur. Bu iki amil üçün Bayramlar, korporativ tədbirlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Biz hesab edirik ki, Yeni il, sadəcə kalendar ili kimi deyil, həmçinin yaxşı Bayram keçirmə imkanları yaradır.

Niyə şirkətlər Bayram keçirməlidir?

Çalışdığınız şirkətdə Bayram keçirmək işçilərin həvəsləndirilməsindən başqa komandanı ruhlandırmaq kimi xüsusi “gücə” malikdir. Korporativ tədbirlər biznesdə həm sahibkarın, həmdə işçilərin sabaha inamını artıra bilir. Bizim şirkətdə hər il, mütləq Yeni il tədbiri keçirilir. Həmçinin yay aylarında mütləq hansısa yerə gedirik. Səbəb?

Səbəb çox sadədir, biz istəyirik ki, işçilər bizimlə birlikdə daha həvəsli olsunlar. Unutmaq olmaz ki, işçilərə iş yerində xüsusi deyərlər vermək şərtdir.

Bayramı ən yaxşı keçirən, nümunə olacaq ölkə bizim qonşumuş  – Rusiyadır. Bu yaxınlarda Moskvada ezamiyyətdə olduğumuzdan bu blogu Sizinlə paylaşırıq. Ətraflı olaraq videolarda baxa bilərsiniz.

ƏLAVƏ OXUMAQ ÜÇÜN: