Monthly Archives Fevral 2019

İstənilən bir mövzu barədə fikir yürütmək üçün, biz müqayisələr edirik. Daha doğrusu bizim həyatda olan butün gerçəklərimiz, düzümüz və ya səhvimiz müqayisəli olur. Müqayisə subyektiv amildir, çox təbiidir, çünki hansısa obyektə baxış bucağından, o obyekt barədə çıxan nəticə dəyişir. Video blogda müqayisələr barədə fikirlərimizi paylaşırıq.

Çoxlarımız öz həyatımız, biznesimiz və ya karyeramız barədə danışanda ancaq müsbət hadisəıər xatırlayırıq. Uzaqdan elə görünür ki, bizim həyatımızda ancaq müsbət hadislər olur, səhv etməmişik və s. Əslində isə, butün uğurlu insanların arxalarında 100lərlə uğursuz layihələr var. Biz hesab edirik ki, səhv etmək faydalıdır. Bilirsiz niyə?

Hər keçən cəmiyyətimiz, ölkəmiz və əlbəttə ki, planetimiz dəyişir. Bu dəyişikliklər butün sahədə olduğu kimi, biznesdədə özünü göstətməyə bilməz. Göstərirdə. Bugün istər biznes, istərsədə marketinq yeni eraya keçir və bu erada heç bir şəkildə Porterlərin, Kotlerlərin və ya Trautların bizə öyrətdikləri aktual deyil. Müasir biznes yeni modellər üzərində inkişaf edir. Bunlar hansılardır?

Close