Monthly Archives İyun 2020

Əmək haqqı və bonus sistemi müasir biznesin ən aktual problemlərindəndir. Daha dəqiq desək, əməkdaşların gördükləri işlərə görə ödənişlərin – maaşların hesablanması biznesdə ən mühum nöqtədir. Səbəb çox sadədir, biznes insanlarla işdir və bu insanların başında şirkətin çalışanları durur. Deməli onların motivasiya sistemindən, onların iş həvəsindən hər şey asılıdır. Bəs bunu necə təkmilləşdirmək olar?

1830-cu ildə, Puşkin, Rusiyanın Boldino kəndinə gəlir. Burada şair atasından qalan mülkü satmalı və ailəsinin borclarını ödəməli idi. Puşkin Boldinaya gələn gündən, 3 gün sonra, Karantin başlayır və kənd tam olaraq əhatəyə alınır. Puşkinə çıxmağa qoymurlar. O, burada 3 ay qalası olur və dövr yalnız Puşkin üçün deyil, bötüvlükdə Rusiya ədəbiyyatı üçün qızıl dövr hesab edilir.

Dünyanı kim idarəedir? Bu sual Azərbaycan dilli axtarış sistemində ən çox axtarılan suallardan biridir. İnsanlara bu maraqldıır və ya bizə elə gəlir ki, bizə həqiqətəndə kimsə idarəedir. Diggər güvvələr, bizdən asılı olmayan varlıqlar – insanlar və s. Biz belə hesab edirik ki, bu sadəcə bizim lazımsız düşüncələrimizdir. Hər bir insanın iradəsi və ya hər birimizin dünyasını bizim özümüz idarəedirik. 

Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Ümumiyyətlə xoşbəxt olmaq üçün nə lazımdır? Video blogda Agata Kristinin məhşur əsərinin üzərindən bu sualla cavab tapmağa çalışdıq. Sözü gedən əsərdə xoşbəxtçilik üzrə ekspert insanlara pul qarşılığında necə xoşbəxt olmağı öyrədir. Daha konkret desək…

Close