Category Archives Araşdırma

Bu yaxınlarda oxuduğum bir məqalədə qiymətqoymanın müştəri seçiminə və müştərilərin məhsul haqda informasiyaların necə topladığına təsir etdiyini öyrəndim. Məhsulun qiyməti yuxarı qalxdıqca və ya məhsul alışına müştərinin xərcləri artdıqca informasiya qaynaqlarıda bir-başa olaraq dəyişir və özünü həm B2C, həmdə B2B bazarlarda göstərir. Sizlərədə bu haqda məlumat verəcəm.

Son zamanlar FMCG-i termini marketoloqların ən çox istifadə etdiyi terminlərdən hesab edilir. İnqilis sözlərinin (fast moving consumer goods)qısaldılmış versiyası kimi qəbul edilən bu ifadənin sərhədi muasir dövrdə çox genişdir. Bir vaxtlar bu ifadənin əsas simvolu kimi supermarketlərdə satılan mallar hesab edilirdi, biz hər həftə istehsalçıdan müştəriyə gedən zəncirin sonuncu “anbarı” hesab ediləcək soyuducularımızı doldururduq bu məhsullarla. Bəs bugün FMCG nədir?

Son zamanlar Avropa ölkələrində və Amerikada bu sual ciddi şəkildə işçiləri düşündürməyə başlamışdır. Burada məsələ təbii ki, kafedə ofisiant, barmen və ya mühafizəci işləməkdən getmir. Bügün işçilər (ilk növbədə frelanserlər) işləmək üçün ən ideal yerin tapılması məqsədi ilə kafe, bar və ya xüsusi koworkinq mərkəzlərə köçürlər, bu sadəcə frelanserlərə deyil, həmçinin iş fəaliyyəti incəsənətlə sıx bağlı olan korporativ işçilərədə aiddir. İş yeri şəraitinin işçinin əqli düşüncəsinə bir-başa təsir etməsi haqqında fikirlər artıq çoxtandır öz sübütünu tapmışdır. Bunu iş prosesində tətbiq edən Skype, Daimlər AG, Adobe, P&G və əlbətdəki Google kimi şirkətlər öz ofislərində çoxtan həyata keçirir. Bu şirkətlərdə iş yerlərləri bizim bildiyimiz ofisdən başqa, çox şeyə oxşayır. Bəs belə ofis yarada bilməyən şirkətlər və ya frelanserlər nə etməlidir?

Marketinq təhlillləri şirkətin inkişafı üçün ən vacib məsələlərdəndir. Belə təhlillər olmadan şirkətlər inkişaf istiqamətlərini səhv təyin edirlər. Təcrübəmdə tətbiq etdiyim əsas təhlillər barədə bloqda silsilə yazılara başlayıram. Birinci yazıda məhsul portfelinindəki vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilən təhlillər barədə danışacam.

Son vaxtlar Türkiyədə tez-tez ezamiyyətlərdə oluram və bu ölkənin (qardaş ölkənin) iqtisadi cəhətdən gündən-günə necə inkişaf etdiyini görürəm. Maraqlı məqəm burasındadır ki, proses bütün iqtisadi sektorlar üzrə gedir, istər xidmət, istər istehsal, istərsədə pərakəndəçilikdə olan türk şirkətlərinin inkişaf templəri göz doldurur. Mən bu yazıda türk iqtisadiyyatının inkişaf səbəbləri haqda fikirlərimi Sizlərlə bölüşəcəm.

Hamıya məlumdur ki, muasir dövrdə ətrafımızda baş verən dəyişikliklərin sürəti çox yüksəkdir. İstər müştərilərimizin davranışları, istər bizi müşahidə edən sosial faktorlar, istərsədə informasiya mübadiləsinin dəyişmə sürəti gündən-günə çoxalır. Şirkətlər rəqabət mübarizəsində qalib gəlmək və ya sadəcə mövqeylərinin qorunması üçün daim bazara yeniliklər təklif etməlidirlər. Lakin ən əsası bu yeniliklər yalnız yenilik olduğu üçün deyil, müştərilərin yeni ehtiyyaclarını təmin etmələri üçün bazara daxil olmalıdır. Bu yazıda mən öz təcrübəmdə yeni məhsulun yaranma alqoritmi barədə Sizlərə məlumat verəcəm.

Qiymət muasir dövrdə müştərilərin seçim prosesində əsas fikir verdikləri amillərin başında durur. Təbii olaraq qiymət dediyimiz müştərilərimiz üçün bir dəyər, sahibkar üçün isə mənfəət mənbəyi kimi baxılmalıdır. Bu baxımdan uğurlu qiymət qoyma siyasəti özündə müştəri və sahibkar ehtiyyaclarının balanslaşdırmasını təşkil etməlidir. Bu yazıda mən praktikada tətbiq edilən qiymətqoyma üsullarından danışacam:

İstənilən biznes fəaliyyətdə strateqiya ən vacib məsələlərdən biridir. Hara qetdiyini, məqsədinin nə olduğunu bilməyən şirkət heç vaxt hədəfə çata bilməz. Lakin düzgün biznes fəaliyyəti üçün strateqiya heçdə uğurun əldə edilməsinin qarantı deyil. Ən üst səviyyədə hazırlanan strateqiya belə səhv icra nəticəsində uğursuz nəticələr verə bilər. Bu yazıda mən biznes strateqiyaların uyğulanmasının 3 əsas prinsipi barədə söhbət açacam.

Close