Category Archives İnternet marketinq

Bügün şirkətimizin xarici əməkdaşlarının adaptasiya proqramı idi. Məndə işçilərimizə marketinq strateqiyası və brendlərimiz barədə məlumat verirdim. Ümumi izahatdan sonra təxminən 3 əsas tezisdən ibarət muasir marketinq haqda bir qısa təqdimat etdim. Bu haqda Sizlərlədə bölüşmək istəyirəm.

Son dövr həqin ki, müxtəlif yerdə naməlum elementlərlə dolu 4 bucaq cədvəlləri çox görmüsünüz, bu QR-koddur. İnqilis sözlərinin baş hərflərindən yaranan bu terminin hərfi mənası tez cavab(reaksiya) mənasını verir, (QR quick response). Bu naməlum kvadrat fiqurların yarandılması dünyada ən dinamik inkişaf edən informasiya yayılması vasitəsidir. Məsələ burasındadır ki, bügün başa düşülməyən kvadratlar muasir biznesin ən böyük problemi olan vurtual dünyada ki, müştəriləri tezliklə real müştərilərə çevirə bilər.

Bügün hər yerdə Facebook, YouTube, Linkedin, bloqlar və ya digər yeni media (New Media) daşıyıcılarından danışanda insanlar bunu sevinclə, gələcəyə inamla qarşılayırlar. Bir növ adlarını çekdiyim vasitələr bizim həyatımızı daha asanlaşdırır. Həqiqətəndə bu belədirmi, doğurdandamı yeni medialar bizi “ağ günə” çıxaracaq?! Məncə YOX!!! Bilirsiz niyə?!

             21-ci əsr internet, informasiya kommunikasiyaları əsridir və təbii olaraq bu tendensiya özünü müştərilərlə ünsiyyət vasitəsi kimi də əks etdirir. İnternetin inkişafı tendesiyası bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da son dərəcə dinamik şəkildə hiss edilir. Bu yazıda mən Sizlərə internetdə aparılan reklam kampaniyaları barədə müəyyən məlumatlar verməyə çalışacağam.

Close