Category Archives Mebel

Brendinq fəaliyyətinin aparılması zamanı vizuallıq çox önəmlidir. Ümumiyyətlə “Brand” sözü bizim dilimizə hərfi tərcüməsi “damğadır”. Bu damğa – bügün vizaul kommunikasiya və ya məhsulun qablaşdırılması kimi müştəri qarşısına çıxır. Vizuallıq nəticəsində brend çoxsaylı istehlakçı təklifləri arasında fərqlənir və muştəri brendi daha asand seçə bilir. FMCG sektorunda vizuallıq məhsulun qablaşdırılması ilə həll edilirsə, xidmət və böyük ölçülü məhsulların satışında məhsulun brendləşdirilməsi elementi kimi satış nöqtəsi çıxış edir. Sözü gedən məsələ aşağıdakı sektorlar üçün həyatı əhəmiyyətlidir:

Ölkədə mebel sənayesinin inkişafı məsələlərindən danışdıqda, ilk növbədə mebel istehsalı üçün əsas xammal hesab edilən ağac ehtiyatlarının gıtlığı mövzusu gündəmə gəlir. Həqiqətən Azərbaycan yaşıl ölkələr siyahısına aid edilə bilməz. Respublika ərazisinin yalnız 11,2 % meşə örtüyü təşkil edir. Burada iki məqam diqqəti cəlb edir. Birincisi heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanın iqlim şəraiti nadir və çox keyfiyyətli ağac növlərinin əkilməsi üçün əlverişlidir və ölkədə düzgün ekoiqtisadi model işlənib hazırlansa yaxın gələcəkdə Azərbaycanın meşə ehtiyatlarını dəfələrlə artırmaq olar. Ikincisi inkişaf etmiş ölkələrin təcrübsi göstərir ki, beynəlxalq rəqabət qabiliyyətli mebel istehsal etmək üçün əsas şərt xammal yox, ölkədə muasir texnoloji avadanlıqların mövcudluğu və düzgün marketinq strateqiyasıdır. Statistikaya nəzər salaq: Dünya ağac ehtiyatlarının 25%-dən çoxu Rusiya Fedarasiyasının ərazisində yerləşdiyinə baxmayaraq, mebel sənayesinin zəif inkişaf etməsi nəticəsində Rusiya dünya mebel bazarının cəmi 2%-ni istehsal edir. Eyni zamanda ərazisinin yalnız 14%-i meşə örtüyü olan və mebel sənayesi üçün ilkin xammalın 97%-ni idxal edən Çin Respublikası, dunya mebel bazarının 9,4%-ni təmin edir. Əhalisi cəmi 2 mln. olan, mebel üçün xammalın 94% idxal edən Sloveniya isə, ildə 600 mln. $ məbləğində mebel ixrac edir! Bəs ölkədə mebel sənayesini necə inkişaf etdirmək olar?!

Bu günlərdə təsadüfən internetdə gezdiyim zaman Embawood haqda yazılan bir yazını oxudum və həqiqətəndə Marketinq Direktoru olaraq çalışdığım şirkət haqda yazmağa gərara gəldim. Təvəzükarlıqdan kənar olsa, Emba haqda yazmamaq, olmaz gərarına gəldim. İnanın mən EMBAWOOD Azərbaycanda həqiqətənda əfsanə yaratmış şirkətlərdəndir. Bunun üçün mən Sizə bir neçə statistika verib yazının əsas hissəsinə keçəcəm. Bügün bu şirkət Azərbaycanda bir dənədə olsa ağac kəsməyərək, Azərbaycan mebelini dünyanın 10-an çox ölkəsinə ixrac edir. Postsovet ölkələrində olmayan istehsal texnologiyası məhz Embawood olması ilə yanaşı, şirkət kadr hazırlığını böyük investisiya qoyur. Bəs nədir Embawood sirri?

12
Close