Category Archives Reklam

Məncə Azərbaycanda ən sistemli brend idarəetmə aparan şirkətlərin başında duranlardan biridə Azərsundur. Şirkətdə son bir ildə Marketinqdə ciddi dəyişikliklər olduğu aydın şəkildə hiss edilir, məsələn “Bizim Tarla” kimi mükəmməl brend kommunikasiyaya malikdir, reklam yaradılma prosesi daha sistemlidir və s. Lakin bugünlərdə çıxan yeni reklamı mən Azərsun kimi şirkətə yaraşdırmıram. Şirkətdə Azmi Arslanın gəlişi ilə hiss edilən bir marketinqi havasını bu reklam tam məhv edir!!!

Son vaxtlar bəzi bank reklamları demək olar ki, anekdotların üzərində qurulmuşdur. Bir vaxtlar hamımızın beynində olan bəzi steriotiplər var idi,  məsələn: bank – ciddilikdir, bank – qalstuklu və ümumiyyətlə gülə bilməyən adamlardır və s. Bəs bügün necədir?!

Son vaxtlar çox maraqlı bir tendensiya ilə rastlaşmışam: mənim iş qrafikim həftədə 5 gündür və bayram günləri hamı kimi işə çıxmıram, lakin 6 və bazar günləri mənim işlərim adi iş günləri ilə müqayisədə daha çox olur. Bununla belə Bayram günlərinin mənim üçün ən yaxşı tərəfi odur ki, bü günlərdə tez-tez görüşə bilmədiyim dostlarla görüşə bilirəm. Bügündə bir neçə yaxın dostla görüşümüz oldu və bu görüşlərin birində biznesdə, marketinqdə ədalətlilik prinsipinin nə qədər vacib olduğu barədə söhbət etdik (hardan bu söhbət düşdü?!).

Mən Azərbaycanda marketinqin ən güclü istifadə olunduğu sektor kimi əlbəttə ki, telekommunukasiyanı görürəm. Əminəm ki, marketoloq dostlarımız mənimlə bu barədə razılaşar (sağ olun ki, razısınız!). Buna baxmayaraq hərdən bu mobil operatorlar elə hərəkətlər edir ki… yumşaq desək bu edilənlərə bir anlam verə bilmirəm. Bunlardan ən birincisi və ən təzəsi bügünlərdə hamımızın dəfələrlə gördüyü “Ulduzlar Liqasıdır!”

Çox zaman PR ilə reklamın bir-biri ilə oxşarlığını bildirmək asand olur, eyni zamanda bəzi “ümumi” danışmağı xoşlayanlar heç çox zaman özləridə səbəbini bilmədən… “PR reklamdan tam ayrı bir şeydir – bunları bir ara qatmaq olmaz!” kimi fikirlər bildirirlər. Bu müzakirələrə qoşulmadan deyə bilərəm ki, PR yalnız düzgün reklam siyasəti olduğu təqdirdə uğurlu ola bilər. Obrazlı desək PR və Reklam iki yaxın “rəfiqədir” və sözləri bir olduqda çox böyük uğurlar əldə etmək olar. Lakin təbii olaraq bunların arasında fərq var və bu fərq aşağıdakılardan ibarətdir:

Hamımız qəbul edirik ki, bügün yavaş-yavaş ənənəvi marketinq kommunikasiya elementlərinin təsiri azalır. Məsələ burasındadır ki, burada problem yalnız insanların televiziya yerinə internetə girməsi deyil, sadəcə artıq insanlar reklamlara inanmır! Təbii ki, bu biz marketoloqların işini dahada çətinləşdirir. Sizcə çıxış yolu nedədir?

Close