image_pdfimage_print

Əziz dostlar, bugün çox maraqlı bir hadisə baş verdi: mən çoxtandı girmədiyim, bir vaxtlar özümün əsas iş hesab etdiyim bu saytı, Sizin oxuduğunuz www.ilkinmanafov.com saytına girdim. İnanırsız, çox emosional oldum, hətta əməlli-başlı nostalji hisslər yaşadım. Bəs niyə bugün blogumuz aktual deyil? Niyə biz mütamadi olaraq öz biznesimizdə baş verən prosesləri Sizinlə yazılı formada deyil, video bloglarla, qısa videolarla bölüşürük?

Yadıma gəlir, bizim blog bir vaxtlar, mənim üçün əsas işlərdən biri idi, mən həftədə minimum 1, maksimum 6 blog yazırdım və bizim video blogda, elə bugündə Azərbaycan dilində biznes haqda kütləvi şəkildə kontent yaranmışdır. Biz burda yalnız biznesdən danışırdıq. Beləliklə niyə bugün yazılı blog aktual deyil?

image_pdfimage_print

Çox sadə, sadə olduğu qədərdə bizim üçün çətin olacaq bir yanaşma var – əgər Siz gördüyünüz işə, diqqət sərf etməsəz, işləriniz yaxşı gedə bilməz. Başqa sözlə desək, bir adam iki işi eyni anda, yüksək səviyyədə görə bilməz. Bu yalnız rəqabət olmayan bazarlarda mümkündür və təbii olaraq ki, yalnız qısa zaman kəsiyində. Realda isə… hər bir sahibkar özü gördüyü işin üstündə olmalıdır. Əksi halda nəticə gözləniləndən aşağı olacaq. Bilirsiz niyə?

image_pdfimage_print

Bugünlərdə dostumuz Rafiq Vəliyevin Facebookda yazdığı çox maraqlı status diqqəti çəkdi. Rafiq statusda, ölkəmizdə imiqrant olmuş insanların timsalında yarı satirik, yarı ciddi bir post paylaşmışdı. Bu postdan ilhamlanaraq, blogu Sizə təqdim edirəm.

Biz hesab edirik ki, müasir dövrdə bizim iki vətənimiz olur: virtual vətən və real vətən. Sözü gedən mövzuları video blog formasında Sizlərə çatdırmaq istəyirik. Hər keçən gün, insanların virtual vətənində yaşam tərzi ilə, real vətəni arasında uçurum formalaşır. Bu uçurum ümumi insan şəxsiyyətinə mənfi təsir etməklə yanaşı, ümumi ruhumuzun rahat olmasına təsir edir. Niyə bu belədir?

image_pdfimage_print

Daha əvvəldə bildiyiniz kimi, Milli Marketinq Forumu Azərbaycanımızda keçirilən ilk biznes tədbirdir. Biz bunu düz 7 il əvəvl həyata keçirəndə ölkədə Forum və ya Milli sözünü çox az işlədilirdi. Əksinə Milli sözünün yerinə qlobal – beynalxalq terminləri daha çox “sevilirdi”. Buna baxmayaraq bil yaxşı başa düşürdük – Biznes lokal olduğu zaman güclü olur. Bu ildə Milli Marketinq Forumu keçiriləcəkdir və mən bu Forumda biznes trendlər barədə fikirlərimi bölüşəcəm.

image_pdfimage_print

İstənilən bir mövzu barədə fikir yürütmək üçün, biz müqayisələr edirik. Daha doğrusu bizim həyatda olan butün gerçəklərimiz, düzümüz və ya səhvimiz müqayisəli olur. Müqayisə subyektiv amildir, çox təbiidir, çünki hansısa obyektə baxış bucağından, o obyekt barədə çıxan nəticə dəyişir. Video blogda müqayisələr barədə fikirlərimizi paylaşırıq.

image_pdfimage_print

Çoxlarımız öz həyatımız, biznesimiz və ya karyeramız barədə danışanda ancaq müsbət hadisəıər xatırlayırıq. Uzaqdan elə görünür ki, bizim həyatımızda ancaq müsbət hadislər olur, səhv etməmişik və s. Əslində isə, butün uğurlu insanların arxalarında 100lərlə uğursuz layihələr var. Biz hesab edirik ki, səhv etmək faydalıdır. Bilirsiz niyə?

image_pdfimage_print

Hər keçən cəmiyyətimiz, ölkəmiz və əlbəttə ki, planetimiz dəyişir. Bu dəyişikliklər butün sahədə olduğu kimi, biznesdədə özünü göstətməyə bilməz. Göstərirdə. Bugün istər biznes, istərsədə marketinq yeni eraya keçir və bu erada heç bir şəkildə Porterlərin, Kotlerlərin və ya Trautların bizə öyrətdikləri aktual deyil. Müasir biznes yeni modellər üzərində inkişaf edir. Bunlar hansılardır?

image_pdfimage_print

Bayramlar bizim işə motivasiyamızı artırır. Bilirsiniz ki, biznesdə ən vacib amil həvəs və ruhdur. Bu iki amil üçün Bayramlar, korporativ tədbirlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Biz hesab edirik ki, Yeni il, sadəcə kalendar ili kimi deyil, həmçinin yaxşı Bayram keçirmə imkanları yaradır.

image_pdfimage_print

Moskvanın ən sevdiyim yerləri siyahısında Polyanka metrosunun çox yaxınlığında olan kitab mağazasıdır. Bu mağazada həm mənim cavanlığımı xatırladır, həm ümumi olaraq məndə çox xoş hisslər yaradır. Bu dəfədə Moskvaya gedəndə bu mağaza üçün vaxt ayırdım və mağazanın timsalında müştəri davranışlarında olan dəyişiklər barədə Sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Beləliklə…

image_pdfimage_print

İstənilən böyük biznes start verildiyi zaman risklərinin minimallaşdırılması barədə söhbət gedə bilməz. Biznes admaı arxasınca körpüləri yandırıb, irəli gedən insandır. Burada heç bir planlaşdırmadan söhbət gedə bilməz. Daha konkret desək biznes rəhbərinin iki statusu olur:

  1. Biznesi sıfırdan quranlar. Yəni metafora ilə desək, qar topunu yaradan insanlar.
  2. Mövcud biznesi inkişaf etdirənlər. Bunlar mövcud qar topunu daha böyük etmək istəyirlər.

Video blogda sözü gedən məsələ barədə fikirlərimizi bölüşürük. Beləliklə… biznes quranlar barədə.

image_pdfimage_print

Zaman dəyişdiyi kimi, ənənəvi düşüncə özünü, yeniləyir – modern olur. Marketinqdədə belədir. Nəzərə alsaq ki, marketinq müştəriləri – insanlara başa düşmək qabiliyyətidir, deməli insanlar dəyişdikcə, marketinqə olan yanaşmalarda dəyişməlidir. Bugünün marketinqi necədir? Özündə hansı istiqamətləri birləşdirir? Bu suallara cavab tapmaq üçün fikirlərimizi video formatında təqdim edirik.

image_pdfimage_print

Bu yaxınlarda eşitdiyim çox maraqlı bir söz var: “Hədəfə çatmaq üçün, yolunu dəyişmədən hərəkət etmək lazımdır…” mən bu fikirlə tam razıyam. Həqiqətəndə belədir. İstər biznes, istərsədə şəxsi həyatımızda inkişaf etmək, nəyəsə nail olmaq üçün ilk vacib olan element yorulmadan işləməkdir. Məhz bu zaman biz sistemli nəticələr əldə edə bilərik. Ətraflı video blogumuzda.

Close