image_pdfimage_print

Bügün çalışdığım sektorun əsas hərakət verici qüvvəsinin qadın olduğundan əminəm. Lakin bu yaxında avtomobil almaq istəyirdim və hiss etdim ki, mənədə şuur altına təsir edən qüvvə məhz qadındır… məsələyə daha diqqətli yanaşsaq dünyanın hərəkət verici əsas kütləsinin məhz zərif cinsli nümayəndələr olduğu açıqca görünür. Bəs şirkətlər qadınlara yönəlik hansı marketinq alətlərindən istifadə etməlidirlər?

image_pdfimage_print

Çoxları mənimlə söhbət etdikdə marketinq peşəsinin vurğunu olduqlarını söhləyirlər. Bu sözdən sonra Marketoloq olmaq üçün nə lazımdır sualı gəlir. Təbii ki, bügün marketinq cəmiyyətdə ən ehtiyyac duyulan və şirkətlərə fayda verə biləcək strukturların başında dayanır. Mən bu yazıda problemə əks tərəfdən baxaraq, marketoloq olmamaq üçün nə lazımdır sualına cavab verməyə çalışacam.

image_pdfimage_print

Keçən yazıda yazdığım kimi, hesab edirəm ki Azərbaycan şirkətlərinin transmilli şirkətə çevrilmə və ya xarici bazara məhsul çıxarmaq üçün ən əlverişli corafi zona postsovet ölkələridir. Bununla yanaşı şirkətlərin xarici bazarlara girməsi üçün bəzi mütləq hesab etdiyim şərtlər olmalıdır. Bu şərtlər hansılardır?

image_pdfimage_print

Bügün şirkətimizin xarici əməkdaşlarının adaptasiya proqramı idi. Məndə işçilərimizə marketinq strateqiyası və brendlərimiz barədə məlumat verirdim. Ümumi izahatdan sonra təxminən 3 əsas tezisdən ibarət muasir marketinq haqda bir qısa təqdimat etdim. Bu haqda Sizlərlədə bölüşmək istəyirəm.

image_pdfimage_print

İstənilən biznesin əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Mənfəət əldə etmək üçün müxtəlif alətlər mövcuddur, məsələn xərcləri azaltmaq, qiyməti qaldırmaq, əlavə xidmətlər yaradıb məhsulu bezəmək və s. və ilaxir. Lakin bütün bu addımların başında duran birinci alət satışları artırmaqdır.

image_pdfimage_print

May ayının 13-ə İB Clubun təşkilatı ilə görüş keçiriləcək. Mən bu görüşdə iş fəaliyyətimdə mənə kömək edən 10 vacib prinsip barədə söhbət açacam. Daha konkret desək

image_pdfimage_print

Biznesdə sahibkarları və onların menecerlərini əhatə edən bir neçə vacib və daimi anlayışlar var: məhsul, müştəri, rəqiblər… Çoxları rəqiblər dedikdə bu sözə neqativ yanaşaraq “rəqib” məfhumunu hardasa “düşmən” sözünə sinonim edir.

image_pdfimage_print

Reklam şirkətləri ilə işin təşkilindən danışmazdan əvvəl qeyd etmək vacibdir ki, şirkətlər reklamın istehlak səviyyəsinə görə şərti olaraq 3 qrupa bölünməlidirlər: iri şirkətlər (transmili və liderlər), orta və kiçik şirkətlər. Böyük şirkətlərlə reklam aqentliklərinin əməkdaşlığının xarakteri məlum səbəblərə görə orta və kiçik biznesdən xeyli fərqlənir. İri şirkətlərdə adətən illik marketinq büdcələri olur və bütün reklam aktivliyi layihələr şəklində əvvəlcədən planlaşdırılır. Konkret yazıda biz orta və kiçik şirkətlərinin reklam aqentlikləri ilə iş prinsipindən danışacağıq.

image_pdfimage_print

Amsterdandan sonra, mən bloqda səmimi olaraq başıma gələn daha bir gülməli hadisəni danışacam. Bu əhvalat təxminən 2 il bundan əvvəl olsada bügünə kimi hər dəfə təyyarədə gedəndə yadıma düşür… Bir dəfə Permdə (Rusiya) ezamiyyətdə edim. Ezamiyyə günlərim 1 gecə və 2 gün edi. İşim və görüşlərim vardı və ezamiyyətim çox intensiv olmalı edi. Permdən Moskvaya qayıtmalı edim.

image_pdfimage_print

Bügün Azərbaycanda bir çox lider şirkətlər xarici bazarlara girmək haqqında düşünürlər. Əslində bu təbiidir. Bizim bazarın tutumu iri hesab edilə bilməz və sahibkarlarımızın xarici bazarlar haqqında düşünməsi lazımdır, lakin unutmaq olmaz ki, xarici bazarlar özündə müxtəlif riskləridə daşıyır və düşünülməmiş addım biznesə böyük zərbə vura bilər. Hansı hallarda yerli şirkət xarici bazarlar üçün özünü hazır hiss etməlidir, suallına keçməzdən əvvəl mən bu yazıda Azərbaycan şirkətlərinin güclü ola biləcəyi corafi bazarlardan danışacam.

Close