image_pdfimage_print

İstənilən biznesin əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Mənfəət əldə etmək üçün müxtəlif alətlər mövcuddur, məsələn xərcləri azaltmaq, qiyməti qaldırmaq, əlavə xidmətlər yaradıb məhsulu bezəmək və s. və ilaxir. Lakin bütün bu addımların başında duran birinci alət satışları artırmaqdır.

image_pdfimage_print

May ayının 13-ə İB Clubun təşkilatı ilə görüş keçiriləcək. Mən bu görüşdə iş fəaliyyətimdə mənə kömək edən 10 vacib prinsip barədə söhbət açacam. Daha konkret desək

image_pdfimage_print

Biznesdə sahibkarları və onların menecerlərini əhatə edən bir neçə vacib və daimi anlayışlar var: məhsul, müştəri, rəqiblər… Çoxları rəqiblər dedikdə bu sözə neqativ yanaşaraq “rəqib” məfhumunu hardasa “düşmən” sözünə sinonim edir.

image_pdfimage_print

Reklam şirkətləri ilə işin təşkilindən danışmazdan əvvəl qeyd etmək vacibdir ki, şirkətlər reklamın istehlak səviyyəsinə görə şərti olaraq 3 qrupa bölünməlidirlər: iri şirkətlər (transmili və liderlər), orta və kiçik şirkətlər. Böyük şirkətlərlə reklam aqentliklərinin əməkdaşlığının xarakteri məlum səbəblərə görə orta və kiçik biznesdən xeyli fərqlənir. İri şirkətlərdə adətən illik marketinq büdcələri olur və bütün reklam aktivliyi layihələr şəklində əvvəlcədən planlaşdırılır. Konkret yazıda biz orta və kiçik şirkətlərinin reklam aqentlikləri ilə iş prinsipindən danışacağıq.

image_pdfimage_print

Amsterdandan sonra, mən bloqda səmimi olaraq başıma gələn daha bir gülməli hadisəni danışacam. Bu əhvalat təxminən 2 il bundan əvvəl olsada bügünə kimi hər dəfə təyyarədə gedəndə yadıma düşür… Bir dəfə Permdə (Rusiya) ezamiyyətdə edim. Ezamiyyə günlərim 1 gecə və 2 gün edi. İşim və görüşlərim vardı və ezamiyyətim çox intensiv olmalı edi. Permdən Moskvaya qayıtmalı edim.

image_pdfimage_print

Bügün Azərbaycanda bir çox lider şirkətlər xarici bazarlara girmək haqqında düşünürlər. Əslində bu təbiidir. Bizim bazarın tutumu iri hesab edilə bilməz və sahibkarlarımızın xarici bazarlar haqqında düşünməsi lazımdır, lakin unutmaq olmaz ki, xarici bazarlar özündə müxtəlif riskləridə daşıyır və düşünülməmiş addım biznesə böyük zərbə vura bilər. Hansı hallarda yerli şirkət xarici bazarlar üçün özünü hazır hiss etməlidir, suallına keçməzdən əvvəl mən bu yazıda Azərbaycan şirkətlərinin güclü ola biləcəyi corafi bazarlardan danışacam.

image_pdfimage_print

Almaniyada brend və ya ümumilikdə brendinq fəaliyyəti son dərəcə fərqli bir formada inkişaf edir. Bu ölkədə şirkətlər brend yaratma prosesini amerikan məntiqi ilə deyil, sırf alman praktikliyi əsasında həyata keçirirlər. Almaniyanın 10 ən güclü brendinin siyahısı ilə tanış oldum və bu brendlərin qısa təhlilindən sonra, alman brend idarəetməsinin 3 vacib xüsusiyyətin üzərində qurulduğunu düşünürəm. Bu xüsusiyyətlər hansılardır?!

image_pdfimage_print

Marketinqi digər peşələrdən fərqləndirən ən vacib cəhətlərdən biridə bu sahədə heç bir şablon və ya standart prinsiplərin olmamasıdır. Marketinq insanları başa düşmə qabiliyyətidir, əsl marketoloq isə insanları öyrənə bilən adamdır. İnsan amili marketinqdə – istehlakçı deməkdir. İstehlakçının öyrənilməsi isə marketinq araşdırmalarından başlayır. Təbii ki, araşdırmadan tam və sistemli nəticələr əldə etmək istəyirsinizsə, Siz mütləq peşəkar marketinq araşdırmaları şirkətlərinə müraciyət etməlisiniz bunun üçün isə düzgün yazılmış Brif lazımdır.  Mən bu yazıda şəxsi təcrübəmdə istifadə etdiyim araşdırma Brifi yazma prinsipindən danışacam.

image_pdfimage_print

Muasir dövrdə rəqabət səviyyəsi və ümumilikdə informasiya axınının çoxluğu müştəri məmnunluğunu uğur qazanmağın əsas prinsipinə çevirmişdir. Uğurlu şirkət sahibinin bir nömrəli vəzifəsi  müştəri məmnuniyyətinin artırılmasına nəzarətdir! Bəs müştəri sahibkar üçün kimdir? Şirkət işçiləri (daxili müştərilər) ilə məhsul alıcısı (xarici müştəri ərasında) nə fərq vardır?

image_pdfimage_print

Bu dəfə Milan ezamiyyədə olduğum zaman məni bu şəhərin aurası çox maraqlandırdı. Daha əvvəl Milanda olduğum zaman şəhər mənə daha çox biznes və dizayn mərkəzi kimi görünsədə bu dəfə modanın bu şəhərdə yarandığının şahidi oldum.

image_pdfimage_print

Bundan əvvəl yazdığım bir yazıda şirkətlərin inkişafı üçün strateqiyanın və ümumi korporativ dəyərlərin vacibliyindən danışmışdım, eyni vaxtda maraqlı bloq yazısı ilə Anar Bayramovda strateji idarəetmənin üstünlüyü barədə yazdı və mən bunlarla əlbətdəki razıyım. AMMA… Buna baxmayaraq əgər şirkət öz biznes fəaliyyətində kor təbii olaraq hər şeyi strateji planlaşdırmanın üzərində qurursa, muasir dövrdə ən vacib prinsiplərdən olan adaptasiya olunma qabiliyyəti yoxdursa bu çox təhlükəlidir. Bu haqda ətraflı danışmışdıq, bu yazıda mən strateji idarəetmənin mənfi cəhətlərindən danışacam:

Close